GelijkGezond bindt de strijd aan met gezondheidsverschillen in Nederland

Er zit iets scheef in Nederland. De 20% mensen met de laagste inkomens leeft gemiddeld ruim 9 jaar korter dan de 20% mensen met de hoogste inkomens. Het verschil in gezonde levensverwachting tussen arm en rijk is met ruim 22 jaar nog groter. En deze verschillen nemen toe!

Als not-for-profit maatschappelijk initiatief werken wij zonder winstoogmerk. Meer gezonde levensjaren voor mensen met een minimum inkomen is de enige winst die we nastreven.

Meer gezonde levensjaren voor wie daar nu geen zicht op heeft

Het bestaan van mensen in een kwetsbare positie wordt getekend door een mix van financiële, sociale en maatschappelijke problemen. Dat zorgt voor een ingrijpende waaier aan fysieke en psychische klachten, die een specifieke benadering vereist. Maar het huidige zorg- en ondersteuningssysteem is hier niet op ingericht.

Op dit moment lopen deze mensen dan ook vaak vast in het huidige systeem. Dat gaat er namelijk vanuit dat hun problematiek niet veel verschilt van de rest van Nederland. En dat zij zelfredzaam genoeg zijn om de weg naar de juiste hulp te vinden. Hun problemen zijn echter complexer dan gemiddeld. En ze zijn vaak (tijdelijk) niet zelfredzaam. GelijkGezond staat voor een aanpak waar alle focus ligt op hun specifieke behoeften.

Professionals in staat stellen de ondersteuning te leveren die nodig is

GelijkGezond geeft professionals de middelen om mensen met een minimum inkomen veel directer en concreter te ondersteunen bij hun specifieke behoeften. Dat maken we mogelijk met de financiering van extra tijd, het creëren van meer regelruimte en meer organisatiekracht voor professionele hulpverleners.

Daarmee stellen we professionals in staat om mensen te helpen bij het oplossen van onderliggende sociale problematiek, waardoor het beroep op het medische systeem wordt verminderd. En dat geeft ook verlichting bij de personeelsschaarste.

De vier pijlers van GelijkGezond

GelijkGezond gaat over een praktische benadering zoals die er nu nog niet is. In de kern komt het neer op het maximaliseren van wat professionele hulpverleners meer, beter en extra kunnen doen voor mensen met een minimum bestaan. Dat is gebaseerd op vier belangrijke pijlers:

1

méér tijd voor professionele hulpverlening om op zoek te gaan naar onderliggende problematiek

2

méér eigen regelruimte om snel en concreet in te grijpen

3

méér ondersteuning tijdens het proces van de hulpverlening

4

structurele financiering

1

méér tijd voor professionele hulpverlening om op zoek te gaan naar onderliggende problematiek

2

méér eigen regelruimte om snel en concreet in de grijpen

3

méér ondersteuning tijdens het proces van de hulpverlening

4

méér ondersteuning en specifieke zorg door voorfinanciering

Een impactfonds als structureel vliegwiel

GelijkGezond fungeert als aanjager, facilitator en financier. Het vliegwiel van deze nieuwe benadering wordt gevormd door een populatie impactfonds. Dit fonds wordt gefinancierd met een mix van private en semi-publieke middelen. Als de zorgkosten dalen door deze nieuwe aanpak, dan dragen zorgverzekeraars vanuit de vermeden zorgkosten bij aan GelijkGezond. Hiermee kunnen we de ondersteuning die professionals aan mensen met een minimum inkomen bieden, structureel bekostigen.

Betrokken professionals die elkaar aanvullen

GelijkGezond is een initiatief van Joris van Eijck, Marcel Geurts en Anouk Op het Veld.

Drie betrokken mensen met grote bestuurlijke ervaring binnen het domein van zorgverlening in Nederland.

Nieuws

Partners

GelijkGezond is trots op de partnerships met toonaangevende namen:

Contact

We zijn nadrukkelijk geïnteresseerd in contacten met gemeenten, zorgverzekeraars en investeerders.

Meer weten? Download hier onze White Paper

of neem voor een persoonlijke kennismaking en uitgebreide presentatie contact met ons op.

Wil je op de hoogte blijven van onze ontwikkelingen, volg ons op LinkedIn of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Ons adres is: Europalaan 500, 3526 KS Utrecht

© GelijkGezond 2024

De Stichting GelijkGezond heeft van de Belastingdienst de ANBI-status toegekend gekregen.

Stichting GelijkGezond

 

RSIN-nummer

865537677


Kamer van Koophandel-nummer

91054109


Vestigingsadres

Europalaan 500

3526 KS Utrecht


Telefoonnummer

06 20406642


Emailadres

administratie@gelijkgezond.nl


Standaardformulier en jaarverslag

De Stichting GelijkGezond is een startende stichting en heeft nog geen jaarverslag en daarmee ook nog geen ingevuld standaardformulier informatieplicht.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Stichting GelijkGezond bestaat uit:

·      José Manshanden, voorzitter

·      Olivier Gerrits, lid met aandachtsgebied zorgfinanciering

·      Maria van den Muijsenbergh, lid met aandachtsgebied zorgprofessionals


Bestuur

Het Bestuur van de Stichting GelijkGezond bestaat uit:

·      Joris van Eijck, voorzitter

·      Marcel Geurts, algemeen bestuurslid

·      Anouk Op het Veld, algemeen bestuurslid

 

Beloningsbeleid

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten en een niet bovenmatig vacatiegeld.


De leden van het bestuur ontvangene en beloning passend bij de aard en omvang van hun werkzaamheden.


Beleid en bestedingen

Voor wat betreft de doelen, het beleid en de bestedingen, verwijzen wij naar het beleidsplan en deze website