De Stichting GelijkGezond is een not-for-profit, maatschappelijk initiatief.

Onze kernambitie is het verhogen van het aantal gezonde levensjaren van mensen met een minimum inkomen en daarmee het verkleinen van gezondheidsverschillen. En dit tegen gelijke of lagere maatschappelijke kosten.

GelijkGezond organiseert voor hen structurele ondersteuning door de betrokken hulpverleners beter te faciliteren

met extra tijd, (financiële) regelruimte en organisatiekracht.


Wij organiseren vooraf de (financiële) middelen waarmee dit mogelijk is,

de zorgverzekeraar draagt achteraf bij op basis van daadwerkelijk gedaalde zorgkosten.

Ben je geïnteresseerd? Wil je meer weten of wil je weten hoe je kan bijdragen?

Neem dan contact met ons op.